Tuyên bố về quyền riêng tư
 
Công ty của chúng tôi, CHIMPEX Hungária Kft. luôn đảm bảo với các đối tác của mình rằng các số liệu được cung cấp trong quá trình đăng ký sẽ được sử lý một cách an toàn.  Qua đăng ký, bạn đồng ý với việc lưu trữ dữ liệu của bạn trong hệ thống thông tin của chúng tôi.

Chúng tôi sẽ tuân thủ luật pháp và quy định hiện hành, đặc biệt:
Đạo luật LXIII năm 1992  bảo vệ dữ liệu cá nhân và sử lý dữ liệu vì lợi ích công cộng.
Đạo luật VI năm 1998 về bảo vệ cá nhân liên quan đến việc xử lý dữ liệu cá nhân tự động
Đạo luật C năm 2003. về thông tin liên lạc điện tử.
Đạo luật  CVIII năm 2001 về dịch vụ thương mại điện tử và dịch vụ xã hội thông tin ...
Chúng tôi duy trì quyền đơn phương sửa đổi để hợp với  các quy định pháp luật hiện hành.

CHIMPEX Hungária Kft. sẽ làm hết sức mình để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn, bảo vệ các thông tin đó khỏi sự truy cập, tiết lộ, xóa hoặc phá hủy trái phép.

Dữ liệu được lưu trữ trên máy chủ của chúng tôi.  Dữ liệu sẽ không được chuyển cho bên thứ ba trừ khi chính quyền yêu cầu CHIMPEX Hungária Kft. . Trước yêu cầu của một cơ quan có thẩm quyền, chúng tôi luôn kiểm tra xem trên thực tế có cơ sở pháp lý cho việc chuyển  dữ liệu hay không.

Trang web có thể  truy cập mà không cần cung cấp bất kỳ thông tin cá nhân nào, việc sử dụng webshop thì phải đăng ký, trong đó sẽ có yêu cầu gửi thông tin cá nhân. Nếu khách chỉ nuốn xem webshop thì sẽ không cần đăng ký.

Việc đăng ký trên trang web này là tự nguyện và đối tác của chúng tôi có thể tự do lựa chọn đăng ký để sử dụng dịch vụ của trang web hay chỉ tham khảo thông tin.

Các đối tác của chúng tôi phải cung cấp thông tin cá nhân hoặc công ty của họ trong quá trình đăng ký (tên, địa chỉ, số thuế, số đăng ký công ty, số giấy phép hoạt động, số điện thoại, email, v.v.). Thông tin này được cung cấp cho mục đích duy nhất là để hoàn thành số liệu các đơn đặt hàng.  Nhóm hỗ trợ của chúng tôi sẽ sử dụng thông tin các bạn cung cấp để liên hệ với bạn khi cần thiết.

 

Bankkártyás fizetés

Thanh toán bằng thẻ tín dụng
Để đảm bảo với bạn rằng thông tin thẻ tín dụng bạn cung cấp để thực hiện giao dịch là an toàn, CHIMPEX Hungária Kft. sẽ không lưu trữ số thẻ tín dụng được cung cấp trên máy tính của bạn trước, trong hoặc sau khi giao dịch. Quá trình mua hàng và giao dịch thanh toán thẻ tín dụng diễn ra trong hai hệ thống hoàn toàn riêng biệt. Bạn đăng ký, chọn sản phẩm và đặt hàng trên trang web www.chimpex.com, còn giao dịch thẻ tín dụng được thực hiện bởi trang web an toàn có chứng chỉ  SSL được chứng nhận bởi ngân hàng CIB . Trong mọi trường hợp, CHIMPEX Hungária Kft sẽ không có thông tin thẻ tín dụng của bạn, và ngân hàng CIB cũng sẽ không nhận được bất kỳ thông tin cá nhân nào của bạn từ CHIMPEX Hungária Kft.

Bằng cách sử dụng trang web, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi các điều khoản và điều kiện này.

 

website:

 Nội dung của Trang web này chỉ dành cho mục đích thông tin. Nội dung của Trang web này là tài sản trí tuệ của CHIMPEX Hungária Kft. Và không được sử dụng dưới bất kỳ hình thức nào nếu không có sự cho phép trước bằng văn bản của CHIMPEX Hungária Kft. Trang web cũng chứa các liên kết đến các trang web được điều hành bởi các bên thứ ba. CHIMPEX Hungária Kft. Không có bất kỳ sự kiểm soát nào đối với nội dung trên các trang web đó. Một số phần của trang web được gọi là. Họ sử dụng "cookie" được lưu trữ trên máy tính của bạn. Bạn có thể đặt nó để chặn hoạt động cookie, nhưng bạn không thể sử dụng tất cả các tính năng của Trang web. Địa chỉ IP của máy tính của bạn được ghi lại khi truy cập được ghi lại trên Trang web, dữ liệu được sử dụng cho mục đích thống kê và không được liên kết với bất kỳ thông tin cá nhân nào cho phép bạn được nhận dạng cá nhân.

Nếu bạn có thêm câu hỏi hãy vui lòng liên hệ với đại diện IT của CHIMPEX Hungária Kft.


Cơ quan giám sát của chúng tôi:

Cục bảo vệ người tiêu dùng
(1052 Bp., Városház u.7, điện thoại: 318-2681)

Văn phòng Nông nghiệp Thành phố và tỉnh Pest
Cục An toàn Thực phẩm và Thú y
(1135 Bp., Lehel út 43-45., ĐT: 329-7017)