THÔNG BÁO
Hợp đồng khung để thực hiện Quy định bảo vệ dữ liệu chung
và những thay đổi khác

Kính gửi đối tác

Chúng tôi muốn thông báo cho bạn từ ngày 25 tháng 5 năm 2018  Chimpex Hungária Kft. sẽ thay đổi chinh sách xử lý dữ liệu với.

* Đối tác bán buôn,
* Khách hàng sử dụng thẻ đối tác trong các đơn vị bán lẻ
Tải về TẠI ĐÂY. Việc sửa đổi là do Quy định bảo vệ dữ liệu chung (GDPR) của Liên minh châu Âu, sẽ thay thế luật pháp quốc gia, hài hòa các quy tắc quản lý dữ liệu của các quốc gia thành viên EU có hiệu lực từ ngày 25 tháng 5 năm 2018.

Các tài liệu mới cập nhật có thể được tìm thấy trên trang web của chúng tôi (www.chimpex.hu). Tuyên bố quyền riêng tư chứa các hướng dẫn chi tiết về cách chúng tôi xử lý và quản lý thông tin cá nhân của các cá nhân liên hệ với chúng tôi.

Những sửa đổi trên sẽ được coi là bạn đã chấp nhận trừ khi được bạn thông báo rằng không chấp nhận trước khi nó có hiệu lực,.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào khác về GDPR, vui lòng liên hệ với công ty của chúng tôi qua email: tại adatkezeles@chimpex.hu.

Budapest, ngày 24 tháng 5 năm 2018
Trân trọng,
Chimpex Hungary Kft